Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse för Jönköpings Sjöscoutkår av SSF för räkenskapsåret 1 oktober 2007 – 30 september 2008

I maj genomförde vi en ”prova på” segling under skoltid för Talavidskolans femteklassare. Följden blev att det bildades en ny grupp, den första nya på flera år, och även en bra kontakt med vår närmaste skola. I september hade Green Team på ”prova på” segling som en del av ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och fritidsklubbarna i Jönköping. Vi har också haft en segling för handikappade. Medlemmarna i vårt äldsta gäng ”torsdagsgruppen” har tagit mycket aktiv del som hjälpledare för såväl de yngre grupperna som för ”prova på” seglingarna.

Antalet medlemmar den siste september är 32 st aktiva och 8 stödmedlemmar. Styrelsen har haft 9 st sammanträden under året. I slutet av juli avgick Maria Solfeldt som kassör pga. utlandsflytt. Styrelsen beslöt att Carl Fredriksen fick överta kassörsuppdraget tills nästa årsmöte.

Istället för det årliga seglarlägret, som inte kunde genomföras pga. ledarbrist, så anordnades en seglingshajk fredag-söndag i augusti. Resan gick till Sjöbo/ Domsand med ca 25 deltagare och 9 båtar. Kåren har också anordnat en övernattning i samband med julavslutningen. Seglingarna har pågått från maj till september med några veckors sommaruppehåll. För övriga delan av året har aktivitet bedrivits i Skeppargården med uppehåll för jul och övriga lov.

Bristen på fler ledare finns ständigt , men det har blivit en viss lättnad genom att torsdagsgruppen deltar som hjälpledare. De är dessutom uppskattade av de yngre.

I september köpte vi vår fjärde Monark 44:a. En 2 hk båtmotor ingick i köpet. I och med detta har vi en bra kapacitet och satsningen på denna som ny basbåt är nu komplett. Styrelsen antog samtidigt ett erbjudande om att till bra pris köpa två optimistjollar. De är bägge i bra skick och har redan använts. IF:en har utrustats med en fast monterad kompass. Från den nedlagda Gräshagens Scoutkår har erhållits en kanadensare. Försäljningen av Scoutsnipan Blå Jungfrun har inte kommit till stånd under året. Däremot ser det ut att bli av under 2009.

Det goda samarbetet med Skepparföreningen fortsätter. Kåren har fått 40 st stoppade, stapelbara stolar samt 10 fällbara bord. Stolarna finns i Skeppargården för gemensamt användande. Borden genomgår en viss förstärkning innan de också hamnar i Skeppargården.

Kåren deltog med två personer på sjöscoutkårernas Riksskeppsråd i Gävle. I januari 2009 är det vi som arrangerar Riksskeppsrådet här i Jönköping.

Från att tidigare varit utan kostnad, har kommunen nu inför arrendeavgift för marken där vi har vårt hamnskjul. Kåren har således nu ett arrendeavtal som löper tillsvidare.

Kårens hemsida är den viktigaste informationskanalen för styrelsen. Den har uppdaterats under sommaren. Här finns nu också ge stor samling bilder från olika aktiviteter genom åren.

Vi våra arbetsinsatser med vårstädning och Dream-Hack har vi en mycket god uppslutning av både aktiva och deras familjer. Styrelsen är mycket tacksam för detta. Insatserna gör att vi, trots våra få medlemmar, med en låg medlemsavgift ändå kan hålla med lokaler och en tuff satsning på fler, nyare båtar. Vid dessa sammankomster och andra tillfällen håller trivselgruppen med fika och annat matnyttigt. Detta är ett uppskattat och mycket viktigt inslag vid våra möten.

Årets resultat är preliminärt ett överskott på 11 026:09 kr. Det ökande medlemsantalet och aktiviteter medför att vi för varje år får ett ökande kommunalt bidrag. Insatserna på Dream-Hack ger också ett stort inflöde. Styrelsen valde att inte anta SSF:s erbjudande om central debitering av medlemsavgifter.

Styrelsen Jönköpings Sjöscoutkår
Jönköping oktober 2008

Carl Fredriksen, kårordförande
Maria Ivarsson, vice kårordförande
Sture Wijk, sekreterare
Per Dahlberg, ledamot
Martin Johansson, ledamot
Erica Haraldsson, Ledamot