Så här jobbar vi

Jönköpings Sjöscoutkår erbjuder fritidsverksamhet inom segling och friluftsliv.. Vi har verksamhet året runt. Från maj till september är vi mestadels på sjön. På vinterhalvåret har vi landaktiviteter i vår klubblokal Skeppargården.

Alla ledare och funktionärer arbetar ideellt. Vi gör det för att vi tycker att det är kul och givande. Samtidigt är verksamheten kostsam (det är t.ex. dyrt att underhålla båtar och betala för båtplatser). Istället för att finansiera dessa kostnader med medlems- och träningsavgifter ordnar vi finansiering av verksamheten genom olika medlemsarbeten.

Vi är beroende av att våra medlemmar och deras familjer hjälper till vid ett par tillfällen per år. Varje vår städar vi ett område någonstans i Jönköping och två gånger om året bygger och river vi stolar och bord på Dreamhack-festivalen. Vi har märkt att många familjer hellre hjälper till ett par gånger varje termin istället för att ungdomarna ska sälja lotter eller andra saker (som föräldrarna ändå får köpa till sist). Vi försöker göra arbetstillfällena till en trevlig sammankomst för hela familjen med fika och gemenskap.