1/8-2009: Karlsborg-Norrkvarn

10:45
Vi har gått förbi den första slussen nu och är på väg uppför sjön viken.

18:32
Vi har slussat upp till Norrkvarn nu. Där blev Simon upphissad i masten för att fixa Windexen i en hemmagjord sele. Ska äta kvällsmat nu. I morgon kommer vi att komma till Vänern. Vi har åkt mer än halvvägs.