Verksamhetsberättelse för Jönköpings Sjöscoutkår av SSF för räkenskapsåret 1 oktober 2008 – 30september 2009

Detta räkenskapsår har varit av mer fyllt aktiviteter än någon av oss i styrelsen kan minnas.

Grupper
Vi har haft tre grupper måndag, tisdag och torsdagsgrupp under hela året och för maj – augusti dessutom en fredagsseglande jollegrupp med deltagare från de andra grupperna. Under sommaren har vi haft ett inflöde av nya medlemmar till måndagsgruppen. Torsdagsgruppen är stabil, medan deltagandet hos tisdagsgruppen är avtagande och dess fortsättning osäker.

Aktiviteter
Vi har deltagit i sjöscoutlägret Guld 2009 tillsammans med Karlstads Sjöscoutkår på deras ö i Västra Sättersholmarna utanför Hammarö i Karlstad. Vår äldsta grupp, torsdagsgruppen, seglade med IF:en dit upp och tillbaka. Det är första gången sedan 1993 som Läcker lämnat Vättern för annat vatten. Vi har haft en hajk till Ryssbystugan i mars och i september en seglingshajk till Sjöbo. Till hemseglingen påmönstrade två från Jönköpings-Postens ungdomsredaktion Sportrookie, vilket resulterade i artikel på både 1:a sidan och nästan helsidan i tidningen. Lägg dessutom till en övernattning i Bastan inför julavslutningen.

Återigen har vi haft Talavidsskolans 5:e klass ute på en prova på segling och detta tillsammans med kanotklubben.  Vi har även haft en grupp handikappade från kommunens verksamhet ”Träffpukt Fys” på segling. Friluftsfrämjandets projekt ”Green Team” har seglat med vid två tillfällen.

Utbildningar
Hela torsdagsgruppen på  10 personer deltog under vintern i studiecirkel för förarintyg i samarbete med Skepparföreningen. Samtliga godkändes på provet. Tre från torsdagsgruppen har deltagit i ungdomsledarutbildning och två torsdagstjejer deltog i ledarutbildning för tjejer hos Smålandsidrotten. Deltagandet här uppskattades av kursledarna inte bara för att vi hade en udda sport utan även för att våra deltagare tillförde andra erfarenheter än de från mer tävlingsinriktade grenar. En vuxen var med på scoutdistriktets basutbildning. Tre vuxna deltog i båtklubbarna i södra Vätterns segelledarutbildning. Vår kassör har deltagit i Smålandsidrottens utbildningar för kassörer och sponsringtänk.

Riksskeppsråd
I januari stod kåren som arrangör av Riksskeppsrådet, dvs Sveriges sjöscouters samarbetsorgan. Drygt 60 personer deltog och det var även finsk och dansk representation. Vår trivselgrupp och torsdagsgänget gjorde en mycket stark insats med delikat mat och bra aktiviteter. Att ordna är ett så här stort arrangemang är jobbigt, men erfarenheten vi bär med oss är att samlat har vi kompetens, styrka och klarar saker vi tidigare trodde oss för små för.  
 
Stämning
På julavslutningen fick vi ett fängslande föredrag av Mathilda Wallergård om hennes deltagande på ostindiefararen Götheborg. Levande bilder och ljud till det, inspelade 40 m upp i masten, var mycket mäktigt. Även denna gång var Skeppargården full till bristningsgränsen.

Seglingsdag på Munksjön
I september arrangerade kåren och båtklubbarna i kommunen ”Segelbåtens dag för juniorer” på Munksjön med ca 50 båtar norr om Munksjöbron. Massor av folk som provade på Monarksegling. I de tre seglingstävlingarna tog kåren två mycket hedrande 2:a platser, dels i ”ankrace” i optimistjolle, dels i matchrace i en 606:a. Helt otränade på båten slog vi deltagarna från båtens egen klubb.

Båtar och tillbehör
Under året har köpts in ytterligare 4 optimister så vi har nu totalt 6 st. Scoutsnipan Blå Jungfrun och vagn såldes till medlem i Södra Vätterns Allmogebåtförening. Motorn (från 1982) till följebåten har pga. driftsstörningar bytts till en nyare (1991). IF:ns spinacker fylldes för sista gången på seglatsen till Karlstad och är nu ersatt av en nyare.

Ekonomiska resultatet
Det ekonomiska resultatet för året är preliminärt ett överskott på ca 10 000 kr. (Revision pågår just nu.) Överskottet beror på stor den stora uppslutningen vid vårt arbete med Dream-Hack, vägstädning men även på försäljningen av Blå Jungfrun och överskottet på Riksskeppsrådet.

Göta Kanal
Inför IF:ens kanalfärd blev kåren godkänd som insjöbåtklubb av Göta Kanalbolaget. Detta medför att inte bara kåren, utan även alla våra medlemmar får rabatterat pris (50 %) vid färd med egen båt i kanalen. Kontakta kåren om detta önskas.

Arbetsgrupper och ledare
Trivsel- och båtgrupperna har gjort mycket viktiga insatser för kåren under året. Detta är en del av den familjekårskänsla vi vill ska känneteckna verksamheten. Snart kommer vi att behöva en husgrupp. Våra ledare gör ett stort och intensivt arbete och förtjänar ett stort tack för detta. Få segelklubbar har en så omfattande verksamhet som vi erbjuder.  För att klara detta behövs fler vuxna som deltar på och runt om seglingarna. Torsdagsgänget har tagit stora steg in på ledarvägen, men de ska inte övergå till enbart ledare, utan fortsätta vara ett gäng.

Skepparföreningen och Skeppargården
Samarbetet med Skepparföreningen har inte bara fortsatt utan även utökats. Vid Skepparföreningens årsmöte motionerades bl.a om sammanslagning av föreningarna. Det har tillsatts en arbetsgrupp för att utreda villkor och förutsättningar för organisationsförändring. För att markera vår positiva inställning till detta har flera av våra medlemmar deltagit i underhållsarbete på Skeppargården. 
 
Tack för stödet
Styrelsen vill rikta ett tack till medlemmar och familjemedlemmar för den uppslutning och det stöd vi känner vid olika aktiviteter. En förening blir inte bättre än vad dess intressenter vill och är bredda att stödja. De aktiviteter som varit detta år var inte ens drömbara för några år sedan. Genom sådant som seglingsläger, Riksskeppsråd, seglingshajker, Munksjösegling erbjuder vi inte bara goda upplevelser för våra medlemmar, vi visar också mot andra kårer, föreningar och arrangörer att vi är en kår att räkna med.  
 

Kåren hade vid september månads utgång 43 medlemmar. Styrelsen har haft 10 sammanträden..

Jönköping i oktober 2009

Carl Fredriksen, kårordförande
Maria Ivarsson, vice kårordförande
Michael Malm, kassör
Per Dahlberg, ledamot
Martin Johansson, ledamot
Samuel Carlsson, ledamot
Sture Wijk, ledamot
Anders Loftdal, suppleant
Lars Mellbo, suppleant
Simon Wijk, suppleant

Categories:

Tags:

Comments are closed

Administrera