9/8-2009: Töreboda-Hästholmen

09:00
Vi fortsätter färden mot Vättern. Nu är det bara två slussar kvar. En uppför till sjön Viken och en ner till Bottensjön (som är en del av Vättern).

12:00
Under motorgång på Viken tillagas lunch (pasta med bacon och sås). Kunskaperna från vinterns navigationskurs kommer väl till pass bland alla grund och prickar.

16:00
Sista bron i Karlsborg passeras. Vi förtöjer i kanalmynningen och väntar på att de bilburna lägerdeltagarna ska ansluta så att vi kan byta besättning.

17:00
Övriga lägerdeltagare ansluter. Lägret avslutas formellt med märkesudelning. Martin och Samuel mönstrar av, Erica mönstrar på som ny skeppare. Besättningen planerar att segla vidare över vättern och vidare söderut längs östra stranden.

23.00
Ankom Hästolmen.