Samarbetet mellan Sjöscouterna och Skepparföreningen fortsätter. I helgen var en gemensam arbetsstyrka på plats för att lägga om taket på Skeppargårdens uthustak. Arbetet påbörjades redan förra året och har skett i sektioner. Efter helgens arbete återstår nu endast cirka fem meter innan allt tak är utbytt.

Se bldspel från takläggningen, klicka här>>

Categories:

Tags:

Comments are closed

Administrera