Nya hamnen hot mot båtlivet

Pressmeddelande:

Projekteringen för en helt ny hamn i Jönköping fortgår. Om den blir av erbjuder den helt nya möjligheter, men innebär också dödsstöten för den ideella båtverksamheten. Hamnföreningens ekonomiska beräkningar visar att en genomsnittsplats på 3,5 meter kräver en insats på preliminärt 30 000 kronor. Därutöver tillkommer årsavgiften på uppskattningsvis 4500 kronor. För Jönköpings sjöscoutkår innebär det, räknat på de fyra platser vi har i dag, en satsning på 120 000 kronor, förutom den sammanlagda årsavgiften på 18 000 kronor. I praktiken innebär det att Jönköpings sjöscoutkår kan få det tvivelaktiga nöjet att fira det stundande 50-årsjubileet med nedläggning. Dykarklubben har aviserat att de tänker lämna hamnen under de aviserade ekonomiska premisserna och börja att traila sin båt, även om det medför merarbete. Allmogebåtsföreningen drabbas indirekt eftersom det är medlemmarna och inte föreningen som äger deras båtar. Det gemensamma med sjöscouterna är dock att båtarna inte kan trailas.

Jönköpings sjöscoutkår är ingen motståndare till nya hamnen, men föreningen kan inte acceptera att kommunen medverkar i ett projekt som i förlängningen innebär att en omtyckt ungdomsverksamhet tvingas lägga ned. Vårt förslag är därför att gamla hamnen avsätts för den ideella båtverksamheten, på ekonomiskt rimliga villkor.

För mer information kontakta:
Carl Fredriksen
ordforande@jonkopings.sjoscoutkar.net

Pressklipp:

Sveriges Radio 060508

Sveriges Radio 060510