Ovan: Kårordf. Carl Fredriksen provkör den nya motorbåten

Jönköpings Sjöscoutkår har tagit ett stort steg framåt i sin utveckling mot att bli en modern sjöscoutkår. En motorbåt av märket Lohi har nämligen köpts in för att användas som följebåt i seglingsverksamheten.
Sjöscouterna är en av få scoutkårer i Norra Smålands scoutdistrikt som ökat sitt medlemsantal de senaste åren. Detta beror till stor del på den aktiva satsning som gjorts på att förnya kåren både vad gäller verksamhet och materiel. En faktor som gjort att kåren inte kunnat öka antalet seglande scouter ännu mer har varit avsaknaden av en bra följebåt. När nu detta problem är löst kommer förhoppningsvis antalet scouter i varje avdelning kunna ökas samtidigt som säkerheten till sjöss höjs.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Administrera