Kårens nya hemsida

Som synes har kårens hemsida fått ett nytt utseende, men inte bara det. Den nya hemsidan är baserad på webpubliceringssystemet Joomla. Fördelen med detta är att flera personer i kåren (styrelsen, ledare mfl) kommer att kunna gå in och skriva, utan att det krävs några programmeringskunskaper. Man kan göra detta från vilken dator som helst; det enda som krävs är en internetuppkoppling. Efter hand kommer fler funktioner att läggas till hemsidan.