Jönköpings Sjöscoutkår köper ytterligare en båt.

Förnyandet av kårens båtuppsättning fortsätter. Den 30 juli inhandlades ytterliggare en jigg till kåren, vilket gör att vi nu har två stycken. Den första köptes in i januari 2003 och har hittills under seglingssäsongen visat sig vara en bra båt att lära sig segla på. Med två likadana båtar kommer det att gå att ha interna tävlingar, s.k. matchracing, utan att man behöver ta hänsyn till olika båttypers olika prestanda.

Monark 44, är även känd som jigg eller GKSS-jigg. Båten, som är konstruerad av Pelle Pettersson, är 4,5 m lång, 1,7 m bred och har ett deplacement på 280 kg. Eftersom den har en köl på närmare 100 kg uppför sig båten, trots sin litenhet, mer som en kölbåt än som en jolle i vattnet. Om man lärt sig segla på en jigg är steget till att segla stora kölbåtar mindre än det hade varit om man börjat sin seglingskarriär i en jolle.