Bilder från långsegling på ostkusten – sommaren 1992