Ledare på av-isningssegling

Kårens ledare var på avisningssegling