8/8-2009: En dag på lägret…

e.m.
På eftermiddagen välte vi båtar för glatta livet. Att det kan vara så roligt! Efteråt körde vi barkbåtsrace. Det var oliiidligt… ospännande. Alexander A drog ifrån och vann lätt. Vem som kom sist ska vi prata tyst om.